Seuran sääntöjenmääräinen syyskokous 21.10.2021

28.9.2021

Lahti Basketball Juniorit ry järjestää seuran sääntöjenmääräisen syyskokouksen 21.10.2021 kello 18.00 Lahden Suurhallilla.

Lahti Basketball Juniorit ry:n sääntöjenmääräinen syyskokous
- Aika: 21.10.2021 klo 18.00
- Paikka: Lahden Suurhalli, Tolvasen kabinettitilat (toimiston vieressä, Areenapäädyssä yläparvella), Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti.

Kokouksessa tullaan käsittelemään seuran sääntöjen mukaiset syyskokousasiat:

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a)puheenjohtaja
b)sihteeri
c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d)ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

Ilmoittautuminen seuran syyskokoukseen täältä: https://www.lbj.fi/seura/seuran-kokoukset/

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Terveisin:

Jimi Koskinen
Toiminnanjohtaja
Lahti Basketball Juniorit ry
044 275 6767
jimi.koskinen@lbj.fi