TUKEA HARRASTUSMAKSUIHIN

Lapsen harrastus ei saa päättyä perheen taloudellisen tilanteen takia. Jotta jokaisella lapsella on oikeus ja mahdollisuus harrastaa, harrastusmaksuihin on saatavilla tukea useammaltakin taholta.

Alla on toimintaohjeet ja tahot, joilta voit hakea tukea, mikäli perheellänne on taloudellisesti hankalaa maksaa lapsen harrastuksista aiheutuvia kuluja.


1. KORIPALLOLIITON WE DELIVER -RAHASTO - HAKUAIKA ELO-SYYSKUUSSA JA TAMMI-HELMIKUUSSA

Suomen Koripalloliiton ja PostNordin yhteistyössä perustettu rahasto, jonka avulla PostNord tarjoaa stipendejä koripallon harrastamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Tukea voi hakea esimerkiksi seuran kausimaksuihin, uusien korisvarusteiden hankkimiseen tai pelaajan turnausmatkojen tai harjoitusleirien kustannuksiin. Tukea voi saada enintään 500 euroa per koripallokausi. Tuen saaminen edellyttää vaadittavien lisätietojen antamista, ja hakijoiden saatavilla olevat taustatiedot tarkistetaan.


2. PAYBACK LAHTI - JATKUVA HAKU

Payback Lahti ry tukee taloudellisesti vähävaraisia lahtelaisia lapsia ja nuoria liikuntaharrastuksissa yli lajirajojen. Tuen saaja voi olla liikuntaa tai urheilua rekisteröidyssä yhdistyksessä harrastava lapsi, nuori (alle 16-vuotias), joukkue tai ryhmä lajista riippumatta.

HUOM: seuran yhteyshenkilöksi laitetaan toiminnanjohtaja Jimi Koskinen, jimi.koskinen@lbj.fi


3. LAHTI BASKETBALL JUNIOREIDEN HARRASTUSTUKIRAHASTO - JATKUVA HAKU

Lahti Basketball Juniorit kerää varoja vähävaraisten perheiden juniori-ikäisten lasten ja nuorten harrastusmaksujen tukemiseksi. Tukea jaetaan maksimissaan 50€ / kuukausi yksittäisen pelaajan osalta. Tuen jakamisesta päättää ohjausryhmä.

HUOM! Voit myös tarvittaessa hakea sekä Payback Lahden että seuran tukirahaston tukea, sillä aina yksi tuki ei kata koko harrastusmaksua.


Muita tahoja, joilta tukea on mahdollista hakea:


PELASTAKAA LAPSET RY

 • Pelastakaa Laspet ry:n tukee lapsia, joiden mahdollisuus jatkaa harrastustoimintaa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Ohjelma on tarjonnut useille perheille tukea lapsen harrastustoimintaan.
 • Lisätietoja tuen hakemisesta: Hae tukea lapselle - Lahden Pelastakaa Lapset ry

TUKIKUMMIT

 • Tukikummien kautta voivat perheet hakea avustuksia lasten harrastustoimintaan. Avustukset ovat kertaluontoisia ja perhekohtaisia. Tukikummi-säätiö kanavoi saamansa lahjoitukset Kirkon diakoniarahastolle. Avustustenjakoperustasta vastaa kirkot omien sääntöjen ja käytänteiden mukaisesti. Aina avustusta hakiessa tulee perheen olla yhteydessä paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään.
 • Lisätietoja avustuksista: http://www.tukikummit.fi/avustuksen-hakeminen/
 • Tuen hakemiseksi ota yhteys Lahden seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijään

VALIO AKATEMIA

 • Valio Akatemia ohjelma tukee lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Tuen hakeminen ohjelmasta tapahtuu kerran vuodessa. Stipendiä voivat hakea kaikki alle 18-vuotiaat liikuntaa harrastavat. Hakijana voi toimia yksittäinen liikkuja tai joukkue. Aikuinen voi hakea lapsen tai nuoren puolesta tukea, tuki tulee käyttää kokonaisuudessaan lapsen tai nuoren liikuntaharrastuksen edistämiseen. 
 • Lisätietoa Valio Akatemiasta

HOPE RY

 • Hope ry:n perusajatuksena on hyvän kierre sekä antaa lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen. Se toimii 20 paikallistoimijan voimin eri puolilla Suomea. Hope auttaa vähävaraisia ja muun muassa kriisin kohdanneita lapsiperheitä. Hopelta on mahdollista hakea tukea lasten harrastustoimintaan.
 • Lisätietoa Hope ry:n toiminnasta

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

 • Lahden seurakuntayhtymältä on mahdollista saada tukea lasten harrastustoimintaan.
 • Lisätietoja tukimuodoista Seurakuntayhtymän sivuilla

LAHDEN LIONS KLUBIT

KOJAMO OY

KELA - TOIMEENTULOTUKI


Kannattaa myös kysyä työantajan mahdollisesta tuesta. On työnantajia, jotka tarjoavat tukea lasten harrastusmaksuihin.