Antidoping ja päihteetön pelikenttä

ANTIDOPING

 

Antidopingtoiminta perustuu maailmanlaajuisiin säännöstöihin, joita urheilijat ja urheilun parissa toimivat sitoutuvat noudattamaan. Säännöstöissä on määritelty dopingrikkomukset ja niiden seuraamukset.

Maailman antidopingsäännöstö luo edellytykset toteuttaa reilua ja tehokasta antidopingtoimintaa kaikkialla. Sen tarkoituksena on edistää antidopingtoimintaa maailmanlaajuisesti yhtenäistetyillä antidopinglinjauksilla, säännöillä ja sääntelyllä urheilujärjestöjen ja viranomaisten toiminnassa. Maailman antidopingsäännöstön käytännön toimeenpanon tavoitteena on, että kaikki urheilijat hyötyvät samoista antidopingmenettelyistä ja -suojelusta riippumatta lajista, kansallisuudesta tai testausmaasta, jotta kaikki urheilijat voivat osallistua kilpailuihin turvallisesti ja rehellisesti.

Suomen antidopingsäännöstö koskee koko suomalaista järjestäytynyttä urheilua. Säännöstö tuli voimaan 1.1.2021, ja se noudattaa WADAn Maailman antidopingsäännöstöä. Säännöstö on Maailman antidopingtoimisto WADAn hyväksymä, ja se sisältää WADAn Maailman antidopingsäännöstön asettamat vaatimukset kansalliselle antidopingsäännöstölle.

Suomen antidopingsäännöstön piiriin kuuluvat:

  • Suomessa rekisteröidyt urheilujärjestöt ja muut yhteisöt, jotka säännöissään tai SUEKin kanssa erikseen solmimallaan sopimuksella ovat sitoutuneet noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä
  • edellä mainittujen tahojen jäsenet ja kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat sekä heidän tukihenkilönsä.

Säännöstön noudattamiseen sitoutuneita urheilijoita voidaan testata missä ja milloin tahansa.


PÄIHTEETÖN PELIKENTTÄ

Päihteet ja urheilu eivät kuulu yhteen. Päihteillä on monia urheilusuorituksia ja harjoittelua haittaavia vaikutuksia. Kaikki päihteet altistavat myös riippuvuudelle. Lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään harrastusympäristöön. Urheilun parissa toimivien aikuisten esimerkin voima on valtava. Esimerkillä vaikuttamisen lisäksi on hyvä tehdä selkeät pelisäännöt ja sopimukset, joita yhteisesti noudatetaan. Aikuisen velvollisuus on puuttua lapsen ja nuoren päihteiden käyttöön. 

 

URHEILEVA NUORI JA NUUSKA

Monilla urheilevilla nuorilla on nuuskasta virheellisiä käsityksiä. Nuuska on haitallista myös urheilun näkökulmasta:

  • Nuuska lisää rasitusvammojen riskiä ja heikentää vammoista paranemista.
  • Nuuskan nikotiini supistaa verisuonia ja nostaa verenpainetta.
  • Nuuska heikentää henkistä suorituskykyä (riippuvuus ja vieroitusoireet) 

Nuuskan läsnäolo ja näkyminen harrastusympäristössä, idolien ja valmentajien malli sekä joukkueen toiminta tavat vaikuttavat nuorten urheilijoiden nuuskan käyttöön