Koripallosanasto tutuksi

Koripallossa on useita tilanteita, joille löytyy oma nimityksensä. Kokosimme sanaston helpottamaan aloittavan pelaajan, tai pelaajien vanhempien, koripallotermien oppimista. 

1 vs. 1 -pelaaminen ja jalkatyö

1 VS. 1 -PELAAMINEN

Koripallo on joukkuepeli, mutta peli perustuu paljon 1 vastaan 1 -tilanteisiin; voita oma pelaaja pallollisena tai pallottomana, hyökkääjänä tai puolustajana. Näin pelaaja auttaa koko joukkuetta ja rakentaa tilanteita joukkuepelille.

JALKATYÖ

Koripallossa jalkatyöksi kutsutaan pallollista pelaajaa puolustavan pelaajan liikkumista puolustettavansa edessä. Matala asento, jalkojen leveänä pitäminen ja vartalon oikea painopiste mahdollistavat nopeat liikkeet eri suuntiin. Hyvällä jalkatyöllä puolustaja pakottaa pallollisen virheisiin, kuten menetykseen tai epäonnistuneeseen heittoon.

Sulkeminen ja levypallo

SULKEMINEN

Sulkeminen tarkoittaa koripallossa tilannetta, jossa puolustaja asettuu hyökkääjän ja korin väliin estäen vastustajaa saamasta levypalloa. Sulkeminen on tärkeä osa puolustuspelaamista, sillä näin puolustaja saa etulyöntiaseman levypallotilanteessa. Tällä estetään vastustajaa saamasta helppoja pisteitä hyökkäyslevypalloista ja saadaan itse napattua levypallo ja päästään hyökkäämään.

LEVYPALLO

Levypallo on puolestaan termi sille, kun pelaaja hakee pallon epäonnistuneen heiton (= heitto, joka ei mene koriin) jälkeen. Levypallon voi saada hyökkääjä tai puolustaja. Levypallot vaikuttavat suoraan hyökkäys- ja puolustuspeliin; hyökkäyslevypallo antaa mahdollisuuden yrittää uutta koria, puolustuslevypallo estää hyökkäykseltä uuden korintekoyrityksen ja käynnistää oman hyökkäyksen.

Tästä syystä hyvät levypallopelaajat ovat joukkueelle todella arvokkaita. 

Kiistapallo ja screeni

KIISTAPALLO

Kiistapallotilanne syntyy, kun kaksi tai useampi pelaajaa vastakkaisista joukkueista taistelee pallosta ja heillä on siitä niin luja ote käsillään, ettei kumpikaan saa palloa haltuunsa. Kiistapallotilanne voi syntyä esimerkiksi, jos puolustaja pyrkii ottamaan hyökkääjältä palloa pois tai kun vastakkaisten joukkueiden pelaajat tavoittelevat palloa, joka ei ole kenenkään hallussa.

SCREENI

Screeni, tai skriini, on koripallotermi, jossa hyökkäävän joukkueen pelaaja asettuu yhden puolustajan tielle esteeksi. Tarkoituksena on estää puolustajaa seuraamasta ja puolustamasta tämän vartioimaa pelaajaa, jolloin pelaaja vapautuu. Screenin voi tehdä pallollisen (kuvassa) tai pallottoman pelaajan puolustajalle. Screeniä tekevä pelaaja ei saa liikkua screeniä tehdessään, muuten tialnteesta tuomitaan virhe.

No look pass ja Point the passer

NO LOOK PASS

Vaikka korintekijät ovat koriksessa usein juhlituimpia pelaajia, hienoimpia tilanteita syntyy koriin johtaneista syötöistä. Pelaaja, joka osaa lukea kenttää ja antaa joukkuekaverille syötön vapaaseen paikkaan on vähintään yhtä tärkeässä roolissa kuin korin lopulta tekevä pelaaja. Yksi upeimpia syöttöjä on ns. no look pass, jolloin syöttäjä katsoo puolustajaa hämätäkseen eri suuntaan kuin mihin hän syötön antaa.

POINT THE PASSER

Point the passer on koriksen termi, joka tarkoittaa yhtä koripalloa joukkuepelinä parhaiten kuvaavimmista tilanteista. Tässä tilanteessa korintekijä osoittaa sormella koriin johtaneen syötön antajaa tätä kiittääkseen.

Vapaaheitto

VAPAAHEITTO

Vapaaheitto on nimensä mukaisesti heittotilanne, jossa pelaaja saa heittää ilman puolustajien häirintää. Vapaaheitto heitetään vapaaheittoviivalta, joka on korista reilun neljän metrin päässä. Pienemmissä junioreissa viiva on lähempänä. Vapaaheitto tuomitaan, kun pelaajaa rikotaan heittotilanteessa. Jos rikottu heitto menee koriin, seuraa yksi vapaaheitto, muussa tapauksessa vapaaheittoja saa kahden pisteen korin yrityksestä kaksi ja kolmen pisteen korin yrityksestä kolme.

Vapaaheitot tuomitaan myös, jos joukkuevirheet ovat täynnä, ts. viidennestä joukkuevirheestä yhtä erää kohden, vaikka virhe ei tulisi heittotilanteessa.