Lahti Basketball Juniorit ry talousohjesääntö


Seuran talous

 • Seuralla on yhteinen talous, jota hoitaa seuran toiminnanjohtaja. Seuran taloudesta vastaa hallitus.
 • Seuran tilikausi on 1.6. – 31.5.
 • Seuran budjetti hyväksytään vuosittain yhdistyksen kevätkokouksessa
 • Seurassa on useita joukkueita, joilla kullakin on oma taloutensa osana seuran kirjanpitoa.

Kausimaksut

 • Seura kerää pelaajiltaan kausimaksuja, joilla se rahoittaa suurimmat menoeränsä. Vuosittaisen kausimaksun suuruuden joukkueittain päättää seuran kevätkokous hyväksymällä vuosittain seuran budjetin. Seuran hallitus esittää kausimaksujen summat kevätkokoukselle.

Kausimaksu sisältää:

 • Seuran yhteiset kulut, kuten; työntekijöiden palkat ja työvälineet, toimiston vuokra, postitus, kopiointi, seuratapahtumat, päättäjäiset, kirjanpito, seuran jäsenmaksut
 • Seuran hankkimat salivuorot (ei joukkueen mahdollisesti itsenäisesti hankkimia vuoroja)
 • Valmentajien palkkiot, lisenssit, vakuutukset, kulukorvaukset ja koulutukset
 • Peliasut 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien sarjoja pelaaville
 • Koripalloliiton sarjamaksut sekä tuomarimaksut
 • Junioreiden sisäänpääsyn Lahti Basketballin edustusjoukkueen kotiotteluihin

Kausimaksu ei sisällä:

 • Pelaajan lisenssi ja lisenssivakuutus
 • Turnauskulut (joukkue perii jäseniltään)
 • Pelivälineet (pallot, pelikengät, ym.)
 • Matkakulut otteluihin, turnauksiin
 • Seuran järjestämät leirit
 • Maajoukkuemaksut
 • Harjoitusotteluiden erotuomarikulut
 • Peliasut 13-vuotiaiden ja sitä vanhempien sarjoja pelaaville
 • Pelaajien vakuutus (HUOM! pelaajien / vanhempien on huolehdittava pelaajan vakuutusturvasta)
 • Seuran jäsenmaksu

Maksuvalvonta

Lahti Basketball Juniorit ry:n laskujen reskontra, saatavien eräpäivän jälkeinen seuranta ja jatkotoimenpiteet on siirretty Visma Financial Solutions Oy:lle 27.5.2020 alkaen. Tämä koskee kaikkia seuran harjoitusryhmiä.

Käytännössä tämä merkitsee seuraavaa:

Kuukausilaskutus:

 • Kausimaksun kokonaissumma jaetaan ikäluokasta riippuen 2-8 kausimaksuerään, mahdolliset kesäkuussa laskutetut erät otetaan huomioon loppukauden kuukausierissä,
 • Laskutuspäivä on kunkin kuukauden lopussa siten, että eräpäivä on seuraavan kuun 11. päivään mennessä,
 • Valitettavasti e-laskumahdollisuutta ei tässä vaiheessa ole

Maksuvalvonta:

Maksu seuralle kulkee Visma Financial Solutions Oy:n asiakasvaraintilin kautta

Käyttäkää aina laskulta löytyvää tili- ja viitenumeroa

Visma Financial Solutions hoitaa maksuvalvonnan, mahdolliset maksuhuomautukset ja tarvittaessa perintätoimet seuran puolesta

Maksuhuomautukset muuttuvat maksullisiksi

Järjestelyllä voidaan vapauttaa seuran ja joukkueiden toimihenkilöiden resursseja muuhun seuratoimintaan ja entistä parempaan jäsenistön palveluun.

Seuran toimisto tai joukkueiden toimihenkilöt luovat edelleen laskut MyClubissa, josta ne lähetetään vastaanottajille kuten aiemminkin.

Lisää maksuaikaa laskuille?

 • Mikäli jatkossa tarvitset lisää maksuaikaa laskuille, ole jäsen- ja kausimaksujen tai muiden osallistumismaksujen osalta ennen laskun erääntymistä yhteydessä seuran toimistoon (toimisto@lbj.fi) ja joukkueen maksujen osalta joukkueen rahastonhoitajaan. Kun lasku on erääntynyt, voi maksusuunnitelmasta sopia vain Visman kanssa (024 808 8020 tai fsf.asiakaspalvelu@visma.com). Jos saat maksukehotuksen, sinun tulee hoitaa laskutukseen liittyvät asiat suoraan Visman kanssa (yhteystiedot laskulla). Muistutus- ja perintäkulut sekä korot peritään velalliselta.
 • Kaikkien pelaajien yhteystietojen tulee olla ajan tasalla myClubissa. MyClubissa tulee olla postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä alle 18-vuotiailta huoltajien yhteystiedot.
 • Visman tietosuojaseloste: https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/etusivu/
 • Mikäli maksua ei maksukehotuksesta huolimatta suoriteta, seuran hallituksella on oikeus erottaa jäsen seurasta.

Maksuhuojennus tilapäisen poissaolon takia:

 • Mikäli pelaaja on vähintään kuukauden ajan toiminnasta pois loukkaantumisen tms. takia, kausimaksusta on mahdollista saada osittaista tai täysimääräistä maksuhuojennusta. Pelaajalla on poikkeustilanteissa aina yhden toimintakuukauden mittainen omavastuuaika, joka tarkoittaa, ettei alle 4 viikon yhtäjaksoisista poissaoloista myönnetä maksuhuojennuksia.
 • Jos pelaaja on täydessä urheilukiellossa ja hänen ei ole mahdollista osallistua oheisharjoitteluun tai seuran tarjoamaan kuntoutukseen, maksuhuojennus on aina sitä anottaessa lähtökohtaisesti täysimääräinen ao. ajanjaksolta. Mikäli pelaaja pystyy osallistumaan harjoitteluun osittain tai hänelle laaditaan seuran toimesta henkilökohtainen harjoitus- /kuntoutusohjelma, maksuhuojennus on osittainen.
 • Maksuhuojennuksista on aina sovittava seuran kanssa erikseen. Huojennusta anotaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen toimisto@lbj.fi. Viestissä tulee kertoa, kuinka kauan pelaaja on pois ja kuinka paljon pelaaja pystyy osallistumaan harjoitteluun.
 • Yhtäjaksoisesta pidemmästä poissaolosta (pois lukien yllättävät tilanteet, kuten loukkaantumiset) tulee aina sopia ennakkoon seuran kanssa.
 • Loukkaantumisesta johtuvista maksuhuojennuskäytänteistä on hyvä pyrkiä sopimaan mahdollisimman pian vamman tapahduttua seuran toimiston kanssa.
 • Oheisharjoitteluista ja käytännöstä sovitaan oman valmentajan ja fysiikkavalmentajan kanssa.

Lopettaneiden pelaajien kausimaksut:

 • Mikäli pelaaja lopettaa Lahti Basketball Junioreiden joukkueissa pelaamisen kesken pelikauden, on pelaajalla yhden toimintakuukauden mittainen omavastuuaika, joka tarkoittaa, että seuran toimistoon tehdyn lopettamisilmoituksen jälkeen peritään 4 seuraavan viikon kuukausimaksu. Lisäksi pelaajan tulee palauttaa peliasu Lahti Basketball Junioreiden toimistolle tai oman ryhmän joukkueenjohtajalle (U7-U12-ikäluokat).

Jäsenmaksut

 • Jokaisen Lahti Basketball Junioreiden joukkueessa pelaavan tai harjoittelevan pelaajan tulee olla seuran jäsen.
 • Jäsenmaksu kerätään kerran vuodessa ja sen suuruuden päättää yhdistyskokous.
 • Jäsenmaksu laskutetaan kausimaksulaskutuksen yhteydessä.

Peliasut

 • Pelaajien tulee käyttää otteluissa seuran virallista peliasua. Peliasut hankitaan seuran toimesta 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien sarjoja pelaaville. 13-vuotiaiden ja sitä vanhempien sarjoja pelaaville peliasuhankinnat tehdään seuran viralliselta peliasutoimittajalta joukkueen toimesta.
 • Pelaaja on vastuussa peliasustaan, joten kadonneen tai rikkoutuneen peliasun aiheuttamat kustannukset veloitetaan pelaajalta tai hänen huoltajaltaan.
 • Mini – ja mikroikäisten (U12 ja sitä nuoremmat) pelaajien peliasut kerätään talteen aina kauden päättyessä.
 • Mikäli pelaaja, jolla on seuran peliasu, lopettaa harrastamisen seurassa, tulee hänen palauttaa peliasu viikon kuluessa lopettamisesta joukkueenjohtajalle tai seuran toimistolle. Muutoin seura lähettää pelaajalle tai hänen huoltajalleen laskun, joka vastaa uuden peliasun arvoa.
 • Peliasuja saa käyttää vain seuran otteluissa - ei siis koulussa, harjoituksissa tai muutoinkaan vapaa-aikana.

Joukkueen talous

 • Joukkueen taloutta hoitaa joukkueen rahastonhoitaja ja siitä on vastuussa lisäksi joukkueenjohtaja.
 • Joukkueen rahojen käyttöperiaatteista tulee sopia kauden alun vanhempaintilaisuudessa.
 • Joukkueen yhteisiä varoja voidaan käyttää vain tapahtumiin, joihin kaikille pelaajille on annettu mahdollisuus osallistua tai hankintoihin, joista kaikki pelaajat hyötyvät. Esim. talkootyöllä ansaitut rahat tulee käyttää joukkueen toimintaan yleishyödyllisen yhdistyksen periaatteiden mukaan.

Joukkueiden tilit

 • Jokaisella Lahti Basketball Junioreiden joukkueella, jonka toimintaan liittyy rahaliikennettä, on oma, seuran y-tunnuksen alaisuuteen perustettu pankkitili. Tili avataan Säästöpankkiin.
 • Kaikki joukkueen varat tulee säilyttää joukkueen tilillä. Otteluiden yhteydessä järjestettävää buffet-toimintaa varten voi olla kuitenkin pieni käteiskassa.
 • Uusiin perustettaviin tileihin annetaan käyttöoikeus joukkueen taloudenhoitajalle ja joukkueenjohtajalle.
 • Ennen tilin avaamista joukkue ilmoittaa tilin käyttöoikeuden saajat seuran toimistolle. Näiden tilinkäyttäjien tulee olla kaikkien joukkueen pelaajien (aikuisjoukkueet) tai pelaajien huoltajien (juniorijoukkueet) hyväksymiä. Seuran hallitus myöntää valituille henkilöille oikeudet joukkueen pankkitilin hallinnointiin. Seuran toiminnanjohtaja on aiheesta yhteydessä pankkiin.
 • Kaikki tositteet, jotka liittyvät joukkueen tilitapahtumiin tulee säilyttää huolellisesti.
 • Seuran hallinnolla on oikeus nähdä joukkueen tilitapahtumat ja valvoa tilin käyttöä.
 • Kun kaksi eri joukkuetta yhdistyy yhdeksi joukkueeksi, tulee joukkueiden sopia keskenään, mikä tai mitkä tilit jäävät joukkueen aktiiviseen käyttöön. Sellaisista tileistä, joita ei tarvita, tulee infota seuran toimistoa, joka huolehtii ylimääräisten tilien lopettamisesta. Jos yhdistymistilanteessa toisella tai molemmilla yhdistyvistä joukkueista on tilillään varoja, siirtyvät nuo varat uuden yhdistyneen joukkueen käyttöön.
 • Lopetettavien tilien varat ovat seuran omaisuutta. Niitä ei voida jakaa pelaajille tai pelaajien huoltajille.

Joukkueen rahastonhoitajan tehtävät

 • On yhteydessä seuran toimistoon joukkueen pankkitilin avaamiseksi tai olemassa olevan tilin käyttöoikeuksien siirtämiseksi.
 • Maksaa kuitteja vastaan joukkueenjohtajan, valmentajan, taloudenhoitajan itsensä tai jonkun muun käteisellä maksamat joukkueen kulut maksajan pankkitilille. Tositteissa on hyvä olla myös joukkueen edustajan kuittaus (rahastonhoitajan lisäksi), niin että kaikilla kuiteilla on vähintään kaksi hyväksyjää.
 • Toimittaa valmentajan tai muun henkilön tekemän matkalaskun, jos se liittyy muuhun kuin Suomen Koripalloliiton alaisiin tapahtumiin seuran toiminnanjohtajalle ja toimistolle omalla kuittauksellaan varustettuna.
 • Tekee laskelmat yhdessä joukkueenjohtajan kanssa turnauksia varten pelaajilta perittävän maksun suuruudesta, tekee ja toimittaa laskut MyClubin kautta ja valvoo laskujen maksamista. Maksaa turnauksen ilmoittautumis- ja muut osallistumismaksut järjestäjän pankkitilille.
 • Kerää pelaajilta joukkueelle tilattujen tuotteiden maksut MyClubissa tehtyjen laskujen kautta ja maksaa tilauksen toimittajalle.
 • Tekee joukkueen vanhemmille selvityksen toteutuneista tuloista ja menoista syyskauden ja kevätkauden päätteeksi. Selvitys on annettava muille vanhemmille myös pyydettäessä.
 • Säilyttää kaikki joukkueen rahaliikenteeseen liittyvät kuitit, kuluyhteenvedot ja sähköpostit.
 • Toimittaa seuran toimistolle tilinpäätöksen joukkueen tuloista ja menoista elokuussa, lokakuussa, joulukuussa, helmikuussa, huhtikuussa sekä viimeisen tilinpäätöksen kesäkuun 10. päivä mennessä.
 • Kaikki vanhemmilta/pelaajilta/yhteistyökumppaneilta kerättävät maksut joukkueen tilille tulee laskuttaa MyClubin kautta.

Erotuomaripalkkioiden maksu

 • Koripalloliiton alaisten sarjojen erotuomaripalkkiot maksetaan erotuomareille Koripalloliiton toimesta.
 • Sarjojen alettua Koripalloliitto veloittaa seuralta joukkuekohtaisesti toteutuneet tuomarikulut kuukausittain.
 • Mikäli otteluun saapuu paikalle vain yksi erotuomari, maksetaan hänelle 1,5-kertainen ottelupalkkio ja normaalit matkakulut.
 • Joukkue voi tarkistaa erotuomarin ottelukohtaisen laskun matkakuluineen FIBA Organizer –järjestelmästä kirjautumalla joukkueen yhteyshenkilön tunnuksilla sisään. Jos laskussa on jotain huomautettavaa, voi joukkueen yhteyshenkilö reklamoida laskusta järjestelmän kautta.
 • Mikäli otteluun nimetty tuomari jättää saapumatta peliin, tulee joukkueen yhteyshenkilön tehdä tästä ilmoitus FIBA Organizerin kautta 24 h tunnin kuluessa ottelun alkamisesta. Näin varmistetaan, että seuralle/joukkueelle ei tule perusteettomia tuomarikuluja

Muiden palkkioiden maksu

 • Joukkueiden otteluihin liittyvät toimitsijatehtävät tulee pyrkiä hoitamaan talkoovoimin. Mikäli joukkue kuitenkin haluaa maksaa näistä (tai jostain muista) tehtävistä palkkiota, tulee huolehtia, että tämä tapahtuu verottajan ja seuran ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja: toimisto@lbj.fi

Valmentajasta aiheutuvat kustannukset

 • Seura maksaa jokaiselle valmentajalle palkkaa, palkkiota ja/tai kulukorvauksia, jotka määritellään erikseen valmentajasopimuksessa.
 • Seura maksaa myös valmentajan lisenssin siltä osin, kun se liittyy valmentajan tehtäviin.
 • Joukkueen tehtävänä on huolehtia, ettei valmentajalle itselle aiheudu toiminnasta kustannuksia. Joukkue vastaa seuraavista asioista suoraan valmentajan kanssa:
  • matkat vierasotteluihin ja turnauksiin (ei harjoituksiin).
  • mikäli joukkue ei pysty järjestämään valmentajalle kuljetusta joukkueen tapahtumaan TAI mikäli joukkue muusta syystä valmentajan kanssa näin sopii, niin joukkue korvaa valmentajan matkakulut asianmukaista kuittia (esim. bensakuitti) vastaan.
  • ruokailu, jos ottelumatka kestää yli 6 tuntia
  • täysihoito turnausmatkoilla ja valtakunnallisissa tapahtumissa
 • Joukkue sopii ennen turnausta valmentajan kanssa, yöpyykö hän joukkueen kanssa esim. koulumajoituksessa, jolloin valmentajalle hankitaan yöpymiseen oikeuttava kisapassi vai hotellissa, jolloin hotellikulut/hotellipassi korvataan.

Pelaajalisenssi

 • Pelaajan tulee maksaa ennen ensimmäistä sarjaottelua Koripalloliiton pelaajalisenssi.
 • Lisenssi ostetaan Koripalloliiton nettisivujen www.basket.fi kautta.
 • Lisenssin yhteydessä on mahdollista ottaa pelaajalle urheiluvakuutus.
 • Joukkueenjohtajan on syytä korostaa pelaajille ja vanhemmille voimassa olevan urheiluvakuutuksen tärkeyttä.
 • Pelaajan vakuutusturva on pelaajan / vanhempien vastuulla.
 • Joukkueenjohtajalla tulee olla pelipaikalla mukanaan joukkueen lisenssilistat.

Talkootyöt

 • Joukkue voi tehdä yrityksille erilaisia talkootöitä.
 • Joukkue laskuttaa työpalkkion seuran nimissä MyClub-ohjelman kautta joukkueen käytössä olevalle pankkitilille seuran laskutusohjeiden mukaisesti.
 • Koska seura on merkitty ennakkopidätysrekisteriin, voidaan korvaus maksaa bruttona suoraan joukkueen tilille.
 • Talkootöistä sovittaessa on muistettava, että tulo on verovapaata ainoastaan, jos sitä ei jaeta henkilökohtaisesti työn tekijöille vaan se tulee laajemmalle piirille, eli koko joukkueen hyväksi. Toisin sanoen tuotto ei saa olla ”korvamerkattu” vain nimetyille pelaajille/perheille.

Mainostulot

 • Joukkue voi rahoittaa toimintaansa myymällä yrityksille mainostilaa seuran kausijulkaisuun.
 • Ilmoitusmyyntiin tarkoitettuja mediakortteja saa seuran toimistosta.
 • Myydyistä mainoksista saatavista tuloista 70 % tulee joukkueen hyväksi.
 • Mainostajien laskutus hoidetaan seuran toimistolta joukkueen antamien ohjeiden mukaan.
 • Joukkueille kuuluvat osuudet tilitetään joukkueen tilille heti, kun mainostaja on maksanut ilmoituksesta sovitun summan seuran tilille.
 • Seura on varannut peliasuihin mainospaikat seuran yhteistyökumppaneille, joista tiedot löytyvät joukkueenjohtajien dropboxista. Joukkue voi myydä mainospaikan vapaina oleviin numeroituihin paikkoihin (U13-U19- ikäluokat).

Buffet

 • Omissa kotiotteluissaan joukkue voi pitää varojen keräämiseksi buffettia edellyttäen, että se on kiinteistön omistajan puolesta sallittua.
 • Buffet-myyntiin tulevien tuotteiden hankinnasta, tuotteiden hinnoittelusta yms. vastaa joukkue.
 • On tärkeää huolehtia, että ottelun jälkeen buffetin pitopaikka siivotaan huolellisesti ja kertyneet roskat viedään niille varattuihin paikkoihin.

Verotusnäkökohdat

 • Seura ei ole arvonlisävelvollinen.
 • ALV-vapaus on sidottu kyseisen tulon verovapauteen myös tuloverotuksessa, joten huomaa seuraava: Verovapaus tuloverotuksessa koskee vain muuta kuin elinkeinotuloa. Elinkeinotuloksi ei katsota Urheilukilpailujen tai liikuntatapahtumien yhteydessä:
  • lipputuloja
  • osanottomaksuja
  • käsiohjelman mainos- ja muita myyntituloja
  • järjestävän seuran ylläpitämän kioskin tuloja
  • järjestävän seuran muita tarjoilutuloja
  • myyntioikeuksien myynnin tuloja
  • laita- ja muista väliaikaisista tapahtumaan liittyvistä mainoksista saatuja tuloja
  • urheiluasuissa olevien mainosten tuloja
  • ääni- ja valomainoksia
  • tilapäisen paikoituksen järjestämisestä saatavia tuloja
  • muita tilaisuuteen liittyviä myyntituloja (esim. majoitustulot)
  • tavarankeräystä ja siihen liittyvä kirpputoritoimintaa
  • jäsenlehdestä tai muista seuran toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista (esim. käsiohjelma/kausijulkaisu) saatuja tuloja
  • urheiluseurojen kannatustuotteita
 • Muussa kuin edellä mainituissa tapahtumissa harjoitetusta kioski- ja kahvilatoiminnasta saatuja tuloja pidetään elinkeinotulona.


Päivityshistoria:

Päivitetty 23.5.2023.


Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jimi Koskinen

jimi.koskinen@lbj.fi

044 275 6767