Lahti Basketball Juniorit on Olympiakomitean ja Suomen Koripalloliiton nimeämä lasten, nuorten ja aikuisten Tähtiseura.

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen  laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään. Tähtikuviossa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki mahdollistaa paitsi  liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.


Tähtimerkki

Tähtimerkki on Olympiakomitean, lajiliiton ja aluejärjestön myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta.  Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat. Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen  aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen laatuseura  saa tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin.


Mitä hyötyä laatuohjelmasta on urheiluseuralle?

 • Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan​
 • Seura saa tukea seuran kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa seuratoimintaa
 • Maksuton verkkopalvelu seurojen kehittämistyön tueksi, tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta
 • Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena tukee ja helpottaa seuran työtä
 • Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen välillä sekä lajiliittojen että aluejärjestöjen kanssa
 • Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyviksi ja parantaa imagoa
 • Kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa

Seura

 • Lahti Basketball Juniorit ry aloitti lasten ja nuorten Tähtiseuraksi tähtäämisen hallituksen päätöksellä 5.12.2018.
 • Lahti Basketball Juniorit ry sai projektin päätökseen suorittamalla virallisen auditointitilaisuuden 15.12.2020, jonka seurauksena seurasta tuli virallisesti lasten ja nuorten Tähtiseura.
 • Lahti Basketball Juniorit auditoi uudestaan lasten ja nuorten Tähtimerkin 25.1.2024, jolloin seuralle myönnettiin lasten ja nuorten Tähtimerkki seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.
 • Lahti Basketball Juniorit suoritti 25.1.2024 myös aikuisten Tähtiseuran auditoinnin, jossa myönnettiin myös kyseinen Tähtimerkki seuralle.

Lisätietoja Olympiakomitean Tähtiseura-laatuohjelmasta >>