AKL-Historia

Keväällä 2012 perustettiin Lahteen uusi juniorikoripalloseura (Namika Lahti juniorit ry), jonka tarkoituksena on tarjota mahdollisuus harrastaa koripalloa haluamallaan tasolla. Alakoulun korisliigan historiaa tutkittaessa juuret johtavat paljon pidemmälle ja vanhaan emoseuraan, Namika Lahteen, josta junioritoiminta eriytyi omaksi yhdistyksekseen.

90-luvulla Namika Lahden juniorimäärän kasvun myötä syntyi tarve kehittää ja selkeyttää junioritoimintaa ja organisaatiota. Parin vuoden kehittelytyön tuloksena syntyi idea kaupunginosakoripallosta. Syksyllä 1996 aloitettiin Ala-asteen korisliiga, jossa koripallon aloitti heti noin 100 uutta junioripelaajaa. 

AKL-toiminta on myös huomioitu valtakunnallisesti vuosien saatossa, kun lokakuussa 1997 Namika Lahden Alakoulun korisliiga valittiin Vuoden Liikuntatuotteeksi. Tuotteen valinnassa kiinnitettiin huomiota omaperäisyyteen, houkuttelevuuteen, kannattavuuteen, kannustettavuuteen sekä työllistävyyteen.

Pelikaudella 2016-2017 AKL-Pikkusudet koriskerho valittiin Suomen Koripalloliiton kaakkoisen alueen vuoden koristeoksi ja pelikaudella 2018-2019 Lahti Basketball Junioreiden Alakoulun Korisliigatoiminta sai Suomen Koripalloliiton koko Suomen vuoden 2019 Pikkususipalkinnon!

Lahti Basketball Junioreissa on parhaillaan käynnissä uusi toiminnan ja organisaation kehityksen vaihe, jossa tavoitteena on lahtelaisen koripallokulttuurin kehittäminen entisestään ja mahdollisimman monelle nuorelle harrastusmahdollisuuden tarjoaminen koripallon parista.