Yhteiskuntavastuu

Lahti Basketball Juniorit esitteli lokakuussa 2022 UEFA SROI -mallinnuksen tuloksia

Lahti Basketball Junioreiden kokonaishyöty maakuntaan on ohessa löytyvän SROI -tutkimuksen yksityiskohtaisten mittarien kautta yhteensä yli 8 miljoonaa euroa vuodessa.

Koripalloliitto osallistui Palloliiton pilottihankkeeseen neljän koripallon jäsenseuran kanssa. Lahti Basketball Juniorit pääsi ensimmäisten suomalaisten koripalloseurojen pilottihankkeessa käymään läpi UEFA SROI-mallinnuksen mukaisen tutkimuksen.


UEFA SROI-mallinnus on työväline, jonka UEFA on käynnistänyt ensimmäisenä jalkapalloseuroille mittaamaan niihin sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta. Mallinnus antaa työkalun valtakunnalliseen ja paikalliseen vaikuttamiseen tutkitun tiedon avulla. Mallinnuksen toteuttaja-asiantuntijoina ja yhteistyötahoina toimii suuri joukko isoja ja puolueettomia maailmanlaajuisia ja valtakunnallisia toimijoita, kuten kansainvälisiä huippuyliopistoja, eri maiden jalkapalloliittoja sekä viranomaistahoja kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ja Maailman terveysjärjestö WHO.


”Iso kiitos Suomen Koripalloliitolle sekä Suomen Palloliitolle, että pääsimme mukaan tärkeään pilottihankkeeseen.  Vuositasolla seuran kaikki työntekijät, vapaaehtoiset ja vanhemmat tekevät valtavan määrän töitä jäsentemme eteen ja on upeaa, että pystymme nyt tarkemmin osoittamaan toiminnan vaikutuksia myös lukuina. Iso kiitos kaikille toimijoillemme, jotka päivittäin liikuttavat lapsia, nuoria ja aikuisia koripallon keinoin ja ansaitsevat kiitosta tärkeästä työstänsä. Tämän mallinnuksen avulla nähdään, että seuratoiminta on erittäin tärkeää yhteiskunnallisesti ja että varsinkin lapsien ja nuorten toimintaa kannattaa tukea”, Lahti Basketball Junioreiden toiminnanjohtaja Jimi Koskinen kertoo.


Lahti Basketball Juniorit / UEFA SROI mallinnuksen yhteenveto:

Sosiaaliset hyödyt – 

 • Lahti Basketball Juniorit toiminnasta syntyvät sosiaaliset hyödyt yhteiskunnalle:
  4,398 miljoonaa euroa 
 • (vapaaehtoistyö, koulutus, projektit ja ohjelmat)

Taloudelliset hyödyt – 

 • Lahti Basketball Juniorit toiminnasta syntyvät suorat taloudelliset vaikutukset:
  1,862 miljoonaa euroa
 • (harrastajien maksut, olosuhteet, työpaikat)

Terveydelliset hyödyt – 

 • Lahti Basketball Juniorit toiminnasta aiheutuvat vuosittaiset säästöt terveydenhuollossa:
  1,743 miljoonaa euroa
 • (koettu hyvinvointi, verisuonitaudit ja diabetes, ikääntyminen, mielenterveys, projektit ja ohjelmat)

Lisätietoja :