Lahti Basketball Juniorit tuottaa yhteiskunnalle vuosittain yli 8 miljoonan euron hyödyn

19.10.2022

Kuva: Sellekhanks

Lahti Basketball Juniorit osallistui Suomen Koripalloliiton ja Suomen Palloliiton pilottihankkeeseen, jossa mitattiin ensimmäistä kertaa suomalaisten koripalloseurojen yhteiskunnallista arvoa. Työvälineenä käytettiin UEFA SROI -mallinnusta, jolla mitataan urheiluseuran sosiaalista, taloudellista ja terveydellistä arvoa yhteiskunnalle.

Lahti Basketball Juniorit tuottaa mallinnuksen mukaan vuosittain yli 8 miljoonan euron hyödyn yhteiskunnalle. Summa koostuu sosiaalisista hyödyistä, suorista taloudellisista hyödyistä sekä terveydellisistä hyödyistä.

”Iso kiitos Suomen Koripalloliitolle sekä Suomen Palloliitolle, että pääsimme mukaan tärkeään pilottihankkeeseen.  Vuositasolla seuran kaikki työntekijät, vapaaehtoiset ja vanhemmat tekevät valtavan määrän töitä jäsentemme eteen ja on upeaa, että pystymme nyt tarkemmin osoittamaan toiminnan vaikutuksia myös lukuina. Iso kiitos kaikille toimijoillemme, jotka päivittäin liikuttavat lapsia, nuoria ja aikuisia koripallon keinoin ja ansaitsevat kiitosta tärkeästä työstänsä. Tämän mallinnuksen avulla nähdään, että seuratoiminta on erittäin tärkeää yhteiskunnallisesti ja että varsinkin lapsien ja nuorten toimintaa kannattaa tukea”, Lahti Basketball Junioreiden toiminnanjohtaja Jimi Koskinen kertoo.

Lahti Basketball Juniorit / UEFA SROI mallinnuksen yhteenveto:

Sosiaaliset hyödyt – 

 • Lahti Basketball Juniorit toiminnasta syntyvät sosiaaliset hyödyt yhteiskunnalle:
  4,398 miljoonaa euroa 
 • (vapaaehtoistyö, koulutus, projektit ja ohjelmat)

Taloudelliset hyödyt – 

 • Lahti Basketball Juniorit toiminnasta syntyvät suorat taloudelliset vaikutukset:
  1,862 miljoonaa euroa
 • (harrastajien maksut, olosuhteet, työpaikat)

Terveydelliset hyödyt – 

 • Lahti Basketball Juniorit toiminnasta aiheutuvat vuosittaiset säästöt terveydenhuollossa:
  1,743 miljoonaa euroa
 • (koettu hyvinvointi, verisuonitaudit ja diabetes, ikääntyminen, mielenterveys, projektit ja ohjelmat)


Lisätietoja :