Seuran syyskokous 30.10.2023 kello 17.30 Suurhallilla

5.10.2023

VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika: 30.10.2023 klo 17.30

Paikka: Lahden Suurhalli, Tolvasen kabinettitilat (toimiston vieressä, Areenapäädyssä yläparvella), Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti.


Lahti Basketball Juniorit ry:n sääntöjenmääräinen syyskokous

Kokouksessa tullaan käsittelemään seuran sääntöjen mukaiset syyskokousasiat:

 • 1 Avataan kokous
 • 2 Valitaan kokoukselle
  • a)puheenjohtaja
  • b)sihteeri
  • c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • d)ääntenlaskijat
 • 3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 • 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
 • 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • 7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • 8 Päätetään kokous


Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Lisätietoja: 

 • Seuran hallitus
 • Jimi Koskinen / toiminnanjohtaja / 044 275 6767 / jimi.koskinen@lbj.fi