Harrastustukihakemus - vähävaraisten perheiden lasten harrastusmaksujen tukemiseksi

3.6.2020

Jokaisella lapsella on oikeus harrastuksiin riippumatta perheen elämäntilanteesta. Lahti Basketball Juniorit ry tukee perheitä lasten harrastuskustannuksissa.

Lahti Basketball Juniorit on saanut Lahden kaupungilta avustusta vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten tai nuorten liikunnan perustoimintaan harrastusmaksujen tukemiseksi vuodelle 2020. Tukea jaetaan maksimissaan 50€/kuukausi yksittäisen pelaajan osalta. Tuen jakamisesta päättää ohjausryhmä.

Harrastustuen myöntämisen perusteina voi olla esimerkiksi perheen monilapsisuus, työttömyys, yksinhuoltajuus, sairaudet tai akuutit kriisit tai muista toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti tuen ohjausryhmän toimesta.

Jos koet perheesi tarvitsevan tukea lapsen harrastuksen aloittamiseen tai jatkumiseen, täytä vapaamuotoinen hakemus, joka vastaa seuraaviin kysymyksiin:
- Hakijan nimi (pelaaja)
- Hakijan syntymäaika (pp.kk.vvvv)
- Joukkue / harjoitusryhmä
- Vanhemman nimi
- Sähköpostiosoite (päätös toimitetaan tähän osoitteeseen)
- Perustele tähän tuentarve (vapaamuotoinen selvitys, miksi haet tukea lapselle)

Lähetä hakemus sähköpostilla seuralle osoitteeseen jimi.koskinen@lbj.fi.

Lisätietoja harrastustukihakemuksesta: https://www.lbj.fi/seura/kausimaksut/harrastustukihakemus/

Lisätietoja myös muista tuki- ja avustusmahdollisuuksista: https://www.lbj.fi/seura/kausimaksut/tukea-harrastusmaksuihin/

sekä

Jimi Koskinen
Toiminnanjohtaja
Lahti Basketball Juniorit ry
jimi.koskinen@lbj.fi
044 275 6767