Opinnäytetyö - Seuran kehittäminen lasten ja nuorten Tähtiseuraksi - Daniel Sartipi

22.6.2020

Lahti Basketball Junioreiden viime kauden pojat U12-11 päävalmentaja Daniel Sartipi teki opinnäytetyönsä Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa, liikunnanohjaaja- tutkintoa varten seurallemme. Aiheena opinnäytetyössä oli seuran kehittäminen lasten ja nuorten Tähtiseuraksi.

Opinnäytetyön tekeminen edesauttoi valtavasti seuran Tähtiseura-projektissa, jota on jo yli vuoden ajan viety eteenpäin. Danielin vastuulla oli muun muassa seuran arvokeskustelujen suunnittelu, toteuttaminen ja koonti sekä toimintakäsikirjan laatiminen.

"Daniel oli äärettömän suuri apu seuralle Tähtiseura-projektissa. Saimme käytyä hyviä keskusteluja sekä vietyä yhdessä työryhmän kanssa projektia eteenpäin siten, että nyt olemme viimeistä auditointia vaille valmiita Tähtiseura- seurojen laatuohjelmassa. Daniel oli hyvällä asenteella ja ammattitaitoisesti mukana projektissa, ja siitä kertoo myös hänen opinnäytetyöstä saamansa arvosana 5 (asteikolla 1-5). Iso kiitos Danielille ja onnea valmistumisen johdosta!" kommentoi seuran toiminnanjohtaja Jimi Koskinen opinnäytetyötä sekä yhteistyötä Danielin kanssa.

Danielin opinnäytetyön voit käydä lukaisemassa osoitteesta:
https://www.theseus.fi/handle/10024/336367