Lahti Basketball Junioreista Lahden kaupungin ilmastokumppani!

21.4.2021

Lahti Basketball Junioreista Lahden kaupungin ilmastokumppani!

Tiistaina 20.4.2021 Lahti Basketball Juniorit allekirjoitti Lahden kaupungin kanssa ilmastokumppanuussopimuksen. Lahti Basketball Junioreista tuli näin ensimmäinen urheiluseura, joka liittyi kaupungin ilmastokumppanuusverkostoon. Lahti Basketball Junioreille ilmastokumppanuus merkitsee sitä, että seuran toiminnassa pyritään ilmaston kannalta kestäviin ratkaisuihin, jotka seura on itse määritellyt. 

Ilmastokumppanuus Lahden kaupungin kanssa tukee Lahti Basketball Juniorien toiminnan tavoitteita hyvin, sillä junioritoiminnan yksi keskeisistä tavoitteista on kasvatustyö. Seurassamme urheilijaksi kasvaminen tarkoittaa paitsi koripallotaitojen oppimista, niin myös vastuunkantoa omasta toiminnasta laajemmin. Jokainen juniori on osa joukkuetta ja jokaisen toiminnalla on merkitystä. Tämä pätee niin kentällä kuin kentän ulkopuolella. Nyt seuran toiminnassa nostetaan entistä enemmän esiin myös ympäristön kannalta kestävä toiminta. 

Tiistaina ilmastokumppanuusverkostoon liittyi Lahti Basketball Juniorien lisäksi kuusi lahtelaisyritystä. Kaupungin järjestämässä uusien ilmastokumppanien sopimusten allekirjoitustilaisuudessa Lahti Basketball Juniorien puheenvuoron käytti toiminnanjohtaja Jimi Koskinen. Koskinen esitteli seuran ilmastotavoitteet. Tavoitteena on vähentää toiminnan aiheuttamaa kuormaa ilmastolle kannustamalla kimppakyyteihin pelimatkoilla sekä kannustamalla pyöräilemään harjoituksiin autolla kulkemisen sijaan. Lisäksi tavoitteena on vähentää paperin käyttöä seuratoiminnassa, järjestää toimintaa koripallovarusteiden kierrättämiseksi sekä vähentää energian käyttöä mm. muistamalla sammuttaa valot poistuessamme harjoitustiloista. ”Kaupunginjohtaja Pekka Timosen sanoin ilmastokumppanuus on ’suoritusta parantava asia’. Tämä sopii hyvin myös seuramme tavoitteisiin. Ilmastokumppanuudella on suuri symbolinen merkitys kun pyrimme kasvattamaan lapsia ja nuoria seurassamme vastuunkantajiksi niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Vastuulliseksi joukkueen jäseneksi kasvaminen on yksi tärkeimmistä arvoista, joita haluamme kaikille seuramme toiminnassa mukana olleille junioreille opettaa.” toteaa Lahti Basketball Juniorien puheenjohtaja Pekka Snåre.

Ilmastokumppanuudet ovat osa Lahden kaupungin ympäristöpääkaupunkivuoden hankekokonaisuutta. 

https://www.lahti.fi/uutiset/seitseman-uutta-yritysta-kaupungin-ilmastokumppaneiksi/