Lahti Basketball Juniorit ry arvomaailma

28.1.2020


Kesästä 2019 alkaen on Lahti Basketball Juniorit ry:ssä keskusteltu seuran missiosta, arvoista, visiosta sekä strategiasta. Näiden monesti hankalasti ymmärrettävien asioiden tarkoitus on selkeyttää kaikille sitä miksi seura on olemassa, mitä seura toiminnallaan tavoittelee ja minkälaisin keinoin tavoitteeseen pyritään.

  • Missio eli olemassaolon tarkoitus
  • Visio eli tulevaisuuden tavoitetila
  • Arvot eli toimintatavat, joilla toimitaan
  • Strategia eli työkalut, joilla tulevaisuuden tavoitteeseen pyritään

Näihin seuran toiminnan kannalta kaikkein keskeisimpiin asioihin pyydettiin viime vuonna palautetta kaikilta junioriperheiltä ja jäseniltä. Aiheista on keskusteltu myös esim. joukkueenjohtajien, valmentajien ja hallituksen kesken paljon. Prosessin lopputuloksena Lahti Basketball Juniorit ry:n missio, arvot, visio ja strategia on nyt päivitetty ja julkaistu seuran nettisivuille (https://www.lbj.fi/seura/arvot-ja-visio/). Sovitut periaatteet, tavoitteet ja toimintatavat ohjaavat jatkossa seuran päivittäistä toimintaa.

Periaatteet ja toimintatavat on siis tarkoitettu käyttöön kaikille seuran toiminnassa mukanaoleville. Kaikilla on myös oikeus osallistua jatkossakin keskusteluun näistä seuran peruspilareista. Keskustelu ja palaute on aina positiivinen asia ja osoittaa että ihmiset välittävät yhteisestä seurastamme. Palautetta voi halutessaan antaa myös hallitukselle toiminnanjohtajalle tai puheenjohtajalle.

Terveisin,

Pekka Snåre
Lahti Basketball Juniorit ry
Puheenjohtaja